מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.2036  הנשים בספרד ופורטוגל בימי הביניים
פרופ' אליעזר גוטווירטתרגיל
בתרגיל ננסה לפתח צורות מחקר וניתוח מקורות ותופעות היסטוריות. הדגש יהיה על היסטוריה של הנשים. לשם כך נדון בטקסטים מימי הביניים והרנסאנס המשמשים לשחזור התחום ההיסטורי הספציפי.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 23/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 05/04/2006 בשעה 18:00