מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.4667  הנהגה וחברה בבבל התלמודית
פרופ' אהרן אופנהיימרסמינר לתואר שני
בבל היא אמריקה של העת העתיקה. הסמינר יעסוק בשאלה כיצד עולה חשיבותה של התפוצה בבבל, תוך שהיא הולכת ותופסת את מקומה של ארץ-ישראל בהנהגת היהודים באשר הם. התלמוד הבבלי הוא הקובע עד היום בנוגע לקביעת ההלכה. התגדרותם של יהודי בבל בטהרת הייחוס עד כדי סירובם להתחתן עם בנות יהודי ארץ-ישראל, ומשמעות נושא זה לתחומי בבל היהודית. משרת ראש הגולה - ראשיתה; סמכויותיה המשפטיות; הכלכליות והרוחניות דתיות; יחסיה עם השלטונות, הישיבות והמון העם. ישיבות בבל - ייסודן; מיקומן; מיבנן; הפירקא וירחי הכלה. רבדיה של החברה היהודית הבבלית. קשרי בבל וארץ-ישראל.