מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.2044  ירושלים בחזון ובמציאות מחורבן הבית עד הכיבוש המוסלמי
ד"ר יובל שחרתרגיל
חורבן ירושלים יצר מציאות היסטורית לפיה ככלל יהודים לא חיו עוד בעיר כל ימי העת העתיקה.
עם זאת התקווה לשוב אל העיר, ועיצוב מרכזיותה בתודעה הלאומית הוסיפו לפעום בקרב העם, ולהפעים את היצירה התלמודית והמדרשית, את התפילה והפיוט. בתקופה הביזאנטית הופכת ירושלים לראשונה למרכז חי ולמושא אידיאי של ציבור שאינו יהודי: הנוצרים על הנהגתם הדתית ובגיבוי החצר הקיסרית. הסמינר יעקוב אחר מקומה של ירושלים במציאות ובחזון של יהודים ונוצרים בין השנים 639-70 לספירה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 16/07/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 15/08/2006 בשעה 9:00