מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.1087  יהודה תחת רומא - מחורבן להתחדשות
פרופ' אהרן אופנהיימרשיעור
השיעור ינוע סביב שני צירים עיקריים המשתלבים זה בזה. האחד: עיצובה של היהדות מחדש על ידי מוסדות ההנהגה העצמית לנוכח חורבן המקדש ואובדן ירושלים. זאת מהבחינה הדתית-מדינית והחברתית-כלכלית. המעבר ממדינת מקדש לעם הספר שמטביע את חותמו על עם ישראל מאז ועד היום. השני: יחסי יהודי ארץ-ישראל עם השלטונות הרומיים הנעים בין הקטבים של המשך תנועת ההתנגדות לרומא ששיאה מרד בר-כוכבא, ושל שיתוף הפעולה ששיאו בימי רבי יהודה הנשיא.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 21/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 24/03/2006 בשעה 9:00