מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.2050  מלחמת העצמאות: מהלכים צבאיים והיבטים אזרחיים באזור מרכז ארץ ישראל
ד"ר חיים פיירברגתרגיל
בקורס זה נבחן לעומק את התפתחות המהלכים הצבאיים במרכז הארץ ואת התפתחות השיקולים האסטרטגיים בעימות שבין יהודים לבין ערבים לפני ואחרי החלטת האו"ם על חלוקת ארץ-ישראל לשתי מדינות. מכ"ט בנובמבר 1947 מוסלם העימות, והופך למלחמה כוללת, שמקבלת את כל המאפיינים של מלחמה טוטאלית. תוצאות המלחמה שרטטו את גבולותיה של מדינת-ישראל, אולם לקרבות ההולכים ומתגברים, היו השלכות כבדות משקל על החיים האזרחיים ועל לכידותן של הקהילות היהודית והערבית. המלחמה גם עיצבה מחדש את המרחבים העירוניים והכפריים במרכז הארץ ואת החברה האזרחית באזורים אלה, ואנו נבקש לחשוף זאת.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה - מועד ההגשה ייקבע בתאום עם המרצה
סמסטר ב', מועד ב': לא יתקיים מועד ב'