מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.4028  סוגיות בחקר מלחמת העצמאות
פרופ' אניטה שפיראסמינר לתואר שני
- הרקע המדיני למלחמת העצמאות
- השלבים במלחמה
- האוכלוסיה האזרחית במלחמה
- הויכוחים מבית באשר למטרות המלחמה ואופן ניהולה.
- סוגיית המונופול של המדינה על השימוש בכוח.
- בריחת הערבים וגירושם: היווצרות בעיית הפליטים הערבים.
- כישלונות ומיתוסים: מתי נוצרים מיתוסים
- ההיסטוריוגרפיה של מלחמת העצמאות