מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.4507   ירושלים: הממצא הארכיאולוגי מול התיאור המקראי
ד"ר עודד ליפשיץסמינר
מידע רב על תולדותיה של ירושלים נמצא בספרות ההיסטוריוגרפית שבמקרא, כמו גם בספרות הנבואה והשירה. החפירות הארכיאולוגיות רחבות ההיקף שנערכו בעיר במאה השנים האחרונות תרמו נקודת מבט שונה על תולדותיה בתקופת המקרא, ואפשרו לעמת את הנתונים הארכיאולוגיים עם המידע שבמקרא.
מטרתו של הסמינר היא לשחזר את ההיסטוריה הריאלית של ירושלים בתקופת המקרא, עד כמה שהדבר ניתן. לצורך כך ייבחנו היטב הממצאים הארכיאולוגיים, בצד המקורות ההיסטוריים והתיאורים המקראיים, למן ראשית האלף השני לפנה"ס ועד לימי חורבן הבית הראשון. על רקע המציאות ההיסטורית, ייבחנו שוב התיאורים המקראיים, ויעשה ניסיון לאתר בתוכם את המגמתיות הרעיונית של המחברים, את הזמן שבו הם כתבו ואת קהל היעד שלו ייעדו את הדברים.
נושאי העבודות יהיו מתחומי הארכיאולוגיה, ההיסטוריה והמקרא, והתלמידים יוכלו לשלב את התחומים השונים בהתאם לכישוריהם ולרקע ממנו באו.

הערות: הסמינר מיועד לתלמידי תואר שני