מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.3014  יהודים, אדומים, שומרונים וערבים בתקופה החשמונאית והרומית
ד"ר יובל שחרסמינר לתואר ראשון
Periods
עם פרוץ מרד החשמונאים חיתה בארץ ישראל ובסביבתה הקרובה אוכלוסייה מגוונת ומנומרת במאפייניה האתניים, הסוציולוגיים והתרבותיים-דתיים. בסמינר נתחקה אחר ארבע מן הקבוצות הללו, התהליכים בתוכן ומערכות היחסים ביניהן: יהודים, אדומים, שומרונים וערבים. שתיים מן הקבוצות הנדונות- היהודים והערבים, השיגו במהלך התקופה עצמאות פוליטית, אגב שיתוף פעולה מכאן והתנגשויות מכאן. האדומים והשומרונים נכבשו ע"י החשמונאים, אך בעוד האדומים התמזגו ביישות היהודית שמרו השומרונים על זהותם.
הקבוצות הללו (למעט האדומים) הוסיפו להתקיים אף לאחר שהמרחב כולו נכבש בידי הרומים, ובעיקר מעידים המקורות על מערכות היחסים המורכבות שבין היהודים לשומרונים.