מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.1088  התקופה הביזנטית - ראשית התחרות על ארץ הקודש
ד"ר יובל שחרשיעור
התנצרותה של הקיסרות הביזנטית במחצית הראשונה של המאה הרביעית יצרה תקדים היסטורי רב משמעות: לראשונה שלטה בארץ ישראל אימפריה, שארץ זו עמדה במוקד עולמה התרבותי והדתי.
אלא, שארץ ישראל לא היתה ריקה והיו בה לפחות שלש קבוצות אוכלוסייה אחרות: יהודים, שומרונים ופגאנים.
היהודים והשומרונים, ראו את הארץ הזו כמולדתם הפיסית והאידיאית, והם נאבקו על שימור הזיקה ההיסטורית הזו.
קהילות פגאניות, בעיקר בחלק מן הערים הגדולות, לא ויתרו אף הן על זהותן רבת הדורות.
במהלך השיעור נעקוב אחר התהליכים הפוליטיים, הדתיים, הישוביים והכלכליים ששיקפו את המאמצים לניצורה של ארץ הקודש, כמו גם אחר התגובות ו"מהלכי-הבלימה" מצידם של יהודים, שומרונים ופגאנים.
נתבונן גם בהשפעות ההדדיות, שהשפיעו קבוצות האוכלוסין השונות הללו אלו על אלו.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 09/07/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 15/08/2006 בשעה 9:00