מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.2039  החסידות בעיני מתנגדיה: קריאה בכתבי פולמוס ומחלוקת
פרופ' דוד אסףתרגיל
הקורס יעסוק בהתמודדות הרוחנית והחברתית של חוגים שונים ביהדות מזרח אירופה עם תנועת החסידות - תורתה ומנהגיה - למן שלהי המאה הי"ח ובמהלך המאה הי"ט. החסידות תיבחן מנקודת מבטם של מתנגדיה, אף שהם שונים אלה מאלה בנקודת המוצא ובמטרתם הסופית, לאור כתבי פולמוס, מחלוקת, החרמות והלשנות שנכתבו בגנותה של החסידות. בקורס יועלו שאלות מתודולוגיות עקרוניות בדבר אמינותם של כתבי הפולמוס ועד כמה, וכיצד, ניתן להפיק מהם מידע היסטורי. הקורס יתרכז בעיון משווה בכתבי החרמות וההלשנה הראשונים, שמוצאן בחוגי המתנגדים.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': עבודה - מועד ההגשה ייקבע בתאום עם המרצה
סמסטר א', מועד ב': לא יתקיים מועד ב'