מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.2042  הלכה ואידיאולוגיה: סוגיות בהתהוותה של האורתודוקסיה
ד"ר שלום רצביתרגיל
מטרת התרגיל לעמוד על הרציפות ועל התמורות שעברה היהדות המסורתית והנהגתה הדתית משלהי המאה ה-18 ועד מלחמת הראשונה . התלמיד יעמוד על תהליכי ההשכלה החילון והמודרניזציה שעברו על העם היהודי מאז שלהי המאה הי"ח ושאיימו על רציפותה של היהדות כדת הלכה ועל התהוותה של היהדות האורתודוקסית. תשומת לב רבה תוקדש במסגרת זו לקשר שבין תהליכים חברתיים (אמנציפציה, השכלה, מעמד משפטי וכדומה) לתמורות אידיאולוגיות והלכתיות כפי שזה משתקף במפעלם של אישים כמנדלסון, החתם סופר ותלמידיו, רש"ר הירש, ישראל סלנטר ותנועת המוסר.
התרגיל יתבסס על עיון במקורות משניים וראשוניים (שו"תים, קטעי הגות ועיתונות התקופה) כשהדגש יהיה על קריאה ביקורתית של מקורות ראשוניים.
מועדי הבחינות:
סמסטר א', מועד א': עבודה - מועד ההגשה ייקבע בתאום עם המרצה
סמסטר א', מועד ב': לא יתקיים מועד ב'