מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.3024  "חיים חדשים" - דרכה של שארית הפליטה לאחר השואה
ד"ר רוני שטאוברסמינר לתואר ראשון
מטרת הסמינר לבחון את מאמציהם של ניצולי השואה לשקם את חייהם בשנים הראשונות שלאחר סיום המלחמה. הפגישות הראשונות של הסמינר יתמקדו בפרק הזמן הראשון שלאחר השחרור. בפרק זה נדון בניסיונות ראשונים של ניצולים לחזור למקומות מגוריהם הקודמים, אשר מהם גורשו על ידי הגרמנים, ובאופן בו התקבלו על ידי האוכלוסייה המקומית. כמו כן נעסוק בחיים במחנות העקורים: בבעיות בריאות, חברה וחינוך.
בהמשך יבחנו ניסיונותיהם של ניצולי השואה להגר למדינות שונות כדי לפתוח בהם חיים חדשים. נעסוק ביחסן של המדינות המנצחות לשאירת הפליטה, וביחסו של הממסד הציוני לשאלת הקליטה והגיוס של שארית הפליטה למאבק הציוני.
הפרק האחרון של הסמינר יעסוק בקליטת שארית הפליטה בארץ ובמדינות אחרות בעולם. פרק שה ישווה בין הקליטה והיחס כלפי ניצולי השואה בארץ, לבין שאלת קליטתם של ניצולי שואה במדינות אחרות בעולם.