מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.2043  מקורות לתולדות היהודים מימי אלכסנדר הגדול ועד מרד החשמונאים
פרופ' בצלאל בר-כוכבאתרגיל
הכרת המקורות העיקריים לשחזור התקופה ועיון בהם על פי הסדר הכרונולוגי של המאורעות מכיבוש ארץ ישראל על ידי אלכסנדר, עבור דרך "מלחמות היורשים", תקופת השלטון התלמי בארץ ישראל, "המלחמות הסוריות", כיבוש דרום סוריה על ידי בית סלאוקוס, תקופת השלטון הסלאוקי והמאורעות שקדמו להטלת גזירות הדת ומרד החשמונאים. המקורות שישמשו אותנו הם: ספריו של יוסף בן מתתיהו
(בעיקר "קדמוניות היהודים"); "הספרים החיצוניים" (בעיקר ספר יהודית, ספר טוביה וספר המקבים); מקורות יווניים (כגון: אפיאנוס, דיודורוס ופוליביוס); חומר פפירולוגי(כגון: הפפירוסים של זנון; וגם ספרי מקרא מאוחרים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 03/07/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 06/08/2006 בשעה 9:00