מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.2038  הקראים בין איסלאם לקומראן
ד"ר יורם ארדרתרגיל
המקורות: ספרות קראית הכוללת פירושי המקרא, קולות קוראים לעלייה לארץ ישראל, ספרי הגות ולשון. ספרות המעתזלה המוסלמית, ומגילות קומראן.
נושאים לדיון: ראשית הקראות בפרס ובבבל. ענן בן דוד וצאצאיו בהנהגת היהדות הרבנית. השוני שבין ענן בן דוד, בנימין אלנהאונדי לקראים. אבלי ציון הקראים ועלייתם לארץ. השפעת האיסלאם על הקראים בתחומי הלשון, המשפט וההגות. העדויות על המפגש של הקראים עם מגילות קומראן בארץ ישראל. השפעת ספרות קומראן על הקראים. מרכזיותה של ארץ ישראל בתורת אבלי ציון הקראים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 13/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 09/04/2006 בשעה 9:00