מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.2045  דמות היהודי האמריקני בקולנוע
פרופ' רוברט רוקאוויתרגיל
בעזרת סרטים וחומר קריאה, נבחן כיצד היהודי האמריקני מצטייר בקולנוע.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה. להגיש עד 28.6.06 ב- 13:00 במזכירות החוג
סמסטר ב', מועד ב': לא יתקיים מועד ב'