מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.4026  "אומה כמו האומות?" - לאומיות יהודית ולאומיות אחרות
פרופ' יעקב שביטסמינר לתואר שני
הסמינר יעסוק בהתפתחות הזרמים השונים של לאומיות יהודית במאות ה-19 וה-20 ,
על הרקע של הניסיון התיאורטי להסביר את מקורות הלאומיות כתופעה אוניברסלית,
ותוך השוואה לתנועות לאומיות אחרות.