מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.1091  מיהודה הלוי ועד דון יצחק אברבנאל - יהודים ונוצרים בימי הביניים
פרופ' אליעזר גוטווירטשיעור
השיעור יעסוק בהיסטוריה של יהודי ספרד כשהדגש הוא על המגעים בין יהודים ונוצרים בחצי האי האיברי. נעסוק בקשת רחבה של תחומים בהם מתועדים מגעים אלה. נדון בתיאוריות של היסטוריונים על תופעה זו. כמו כן נעיין במקורות ראשוניים על ההיסטוריה של יהודי ספרד.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 06/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 08/03/2006 בשעה 18:00