מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.1059  העולם היהודי בעת החדשה 1948-1881
ד"ר ירון צורתרגיל בסיסי

בשבעים השנים שעברו מאז ראשית ההגירה ההמונית של יהודי רוסיה לכיוון אמריקה ועד השואה והקמת מדינת ישראל חלו תמורות וזעזועים ברחבי העולם היהודי. בתרגיל נתרכז בחמשת העשורים הראשונים של המאה ה-20. נלמד להכיר את התהליכים המעצבים את פני העולם כולו ובעקבות כך גם את גורל המיעוטים היהודים. נלמד על ההבדלים בין מצב היהודים באזורים גאו-פוליטיים שונים של העולם: מערב ומזרח-אירופה, צפון-אפריקה הקולוניאלית, המזרח-התיכון, ועוד. נלמד על שקיעת המרכז היהודי הדמוגרפי הגדול במזרח-אירופה ועל עלייתם של מרכזים חדשים, בארצות הברית של אמריקה ובארץ-ישראל. מטרת הקורס להעשיר את התלמידים באמצעות ההתוודעות לאירועים החשובים בתקופה זו והיכרות ראשונית עם האסכולות ההיסטוריוגרפיות הדנות בהם.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה. מועד ההגשה יתואם עם המרצה
סמסטר ב', מועד ב': לא יתקיים מועד ב'