מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.4025  המפגש התרבותי בין יהדות לאיסלאם בימי הביניים
ד"ר יורם ארדרסמינר לתואר שני
המקורות: כתובות חמיריות, ספרות מוסלמית בתחום ההגות וההיסטוריה, ספרות יהודית באותם תחומים.
נושאים לדיון: בקורס שני נושאים מרכזיים. נתחיל בדיון בהשפעת היהדות על האיסלאם הקדום. נבחן את השפעת היהדות על חצי האי ערב בדרומו ובצפונו ערב הופעת מחמד. מערכת היחסים שבין מחמד ליהודים. הקוראן וספרות החדית' לאור השפעת היהדות.
הפרק השני בקורס יעסוק בהשפעת האיסלאם על היהדות. התחומים רבים: לשון הגות, שירה ומשפט. נעמוד על הסיבות להשפעה רבת ממדים זאת. כמו כן נבחן את השפעת הכיתות באיסלאם על הכיתות ביהדות באותה תקופה.