מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.3028  נוסעים יהודים בארצות האיסלאם במאה ה-19
ד"ר ירון צורסמינר לתואר ראשון
ספרות המסעות העוסקת בארצות המזרח מתרחבת ביותר במאה ה-19. במסגרת זו מתרבים גם הזכרונות ויומני מסע המתארים את דמותם של היהודים בארצות האסלאם. בסמינר ננתח כמה דוגמאות בולטות לטקסטים אלה, חלקם של יהודים אירופים (רומאנילי, יהודית מונטיפיורי, בנימין השני ועוד) וחלקם של יהודים מזרחים המתיירים בארצותיהם הם או בחלקים אחרים של הפזורה (חבשוש, מרדכי אביצרור ועוד). מקום מיוחד יתפסו בסמינר דיווחי רשת המורים שפרס הארגון הצרפתי היהודי "כל ישראל חברים " בארצות המזרח. מלבד ההכרויות שיעשו לנו דיווחים וסיפורי מסע אלו עם קהילות יהודיות שונות ועם הנוסעים השונים, יאפשר לנו ניתוח הטקסטים לעמוד על התפתחות תפיסתו של היהודי "האחר" במאה ה19-, תחת השפעת ההשכלה, הקולוניאליזם וניצני הלאומיות.