מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.1224  גיאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל באלף השני לפנה"ס
פרופ' נדב נאמןתרגיל
מטרת הקורס היא להציג בפני התלמיד את התעודות שיש להן נגיעה להיסטוריה היישובית של כנען באלף השני לפנה"ס ולנסות לקשור אותן עם תולדות ארץ כנען ועם הממצא הארכיאולוגי שנתגלה במרחב זה. המחקר הגיאוגרפי היסטורי משלב שלושה תחומי ידע - גיאוגרפיה, טקסט וארכיאולוגיה – והמפגש בין שלושת הרכיבים הללו יעמוד במוקד הדיון. במסגרת הקורס נקרא שורה של תעודות, שבמקורן נכתבו במצרית ובאכדית, ונעמוד על האפשרויות והמגבלות הכרוכות בשימוש בהן, על התמונה המצטיירת מהן לגבי יישוב, חברה, משטר ותרבות ברחבי כנען, על האופן שבו ניתן לשלב אותן עם הממצא מן החפירות והסקרים הארכיאולוגיים שנערכו בארץ ועל הזיקה בינן לבין המערך היישובי שצמח באזור באלף הראשון לפנה"ס.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 14/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 05/04/2006 בשעה 18:00