מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.2005  מירושלים ליבנה
פרופ' אהרן אופנהיימרתרגיל
משמעותה של ירושלים לעם ישראל בימי בית שני מבחינה לאומית, דתית, חברתית וכלכלית. כיצד הצליחה יבנה למלא את החלל שנפער עם חורבן הבית, ואף להעמיק את ההווייה והחווייה היהודית. מה חשיבות פועלה לדורה ולדורות עד ימינו אנו. הנושא יבדק לאור עיון במקורות סביב שאלות מרכזיות כגון התקנות שנקבעו ביבנה לאור הנסיבות; מבנה מוסדות ההנהגה; רבדיה של החברה היהודית; היחסים עם השלטון הרומי, הנוצרים, השומרונים הפאגאנים והתפוצות.

מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 24/03/2006 בשעה 9:00