מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.2048  עימותים רעיוניים ופוליטיים בישראל בשנות החמישים
ד"ר רוני שטאוברתרגיל
מטרתו של התרגיל לבחון את התפיסות הרעיוניות המרכזיות שהנחו את התנועות הפוליטיות השונות בשנות ה-50. הוא יתמקד בבחינת יחסן העקרוני של התנועות השונות כלפי סוגיות מרכזיות שעמדו במוקד העימותים האידיאולוגיים והפוליטיים בשנות העיצוב הראשונות של מדינת ישראל כגון: הויכוח על ביטול הזרמים בחינוך בארץ; האוריינטציה המדינית של ישראל על רקע המלחמה הקרה; היחס לעולם הערבי ולאוכלוסייה הפלסטינאית; היחס להנצחת חורבן יהדות אירופה; "הסכם השילומים" ועוד.
מועדי הבחינות:
סמסטר ב', מועד א': עבודה.
סמסטר ב', מועד ב': אין מועד נוסף