מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.3022  יחיד, קהל וקהילה אצל יהודי מזרח אירופה בעת החדשה המוקדמת
פרופ' אלחנן ריינרסמינר לתואר ראשון
הסמינר יעסוק בקהילה היהודית במזרח אירופה, בהנהגתה ובמוסדותיה במאות הט"ז-י"ח. במהלך הסמינר נעקוב אחר ייחודה של המסגרת הקהילתית על סף העת החדשה, ואחר תהליכי התחדשות והתפרקות המתחוללים בתוכה במהלך התקופה הנזכרת. במהלך הקורס נעקוב גם אחרי התפתחותן של המסגרות העל קהילתיות: ועדי המדינה וועד ארבע ארצות. דרך המסגרת הקהילתית נלמד להכיר את תולדות היהודים במזרח אירופה מבעד לפריזמה של המבנה הקהילתי. המקורות העיקריים שיעמדו לרשותנו במהלך הסמינר יהיו תעודות משפטיות ששרדו בספרות השו"ת האשכנזית, פנקסי קהילות ובעיקר החומר שנאסף בפנקס ועד ארבע ארצות.