מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.2041  ארה"ב, יהודי ארה"ב, גרמניה הנאצית והשואה
פרופ' רוברט רוקאוויתרגיל
במהלך הקורס, נבחן בעזרת קריאה ומסמכים, כיצד התייחסו ממשלת ארה"ב, העם האמריקני, ויהודי ארה"ב לממשלת גרמניה הנאצית והשואה.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 17/03/2006 בשעה 9:00