מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.4024  מלחמת החורבן: הסיבות, המהלכים והתוצאות
ד"ר יובל שחרסמינר לתואר שני
באביב שנת 66 לסה"נ פרצה מלחמת החורבן, ששיאה חורבנם של ירושלים והמקדש בקייץ שנת 70. מלחמה זו היא תוצאה של התפתחויות מורכבות הן במערכת היחסים בין יהודה לרומי, הן בין יהודים לנכרים בארץ ישראל והן בתהליכים חברתיים, כלכליים והילכתיים בקרב החברה היהודית.
אין ספק, שבמובנים רבים מהווה חורבן הבית "קו פרשת מים" היסטורית. עם זאת כפי שהמלחמה היא תוצאתן של התפתחויות קודמות, כך לא הכל השתנה בעקבותיה.
בסמינר נעקוב אחר הסיבות שהובילו אל המלחמה; התהליכים העיקריים שהתרחשו במהלכה; והתוצאות שנגרמו בעטיה.