מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.4030  לתולדות היווצרותו של הסיפר הציוני: ספרות, מיתוס והיסטוריה
פרופ' אניטה שפיראסמינר לתואר שני
- הגדרות של הסיפר הציוני והשתנותו לאורך ציר הזמן.
- הסיפר הציוני לגווניו: בין שמאל לימין
- היכן ומתי התגבש הסיפר – מה בין סיפר לתעמולה
- מוקדים למקורות הסיפר: ספרות, ספרות ילדים, שירה, פזמונים
- קבצים ספרותיים וקבצים פובליציסטים: "המעורר", "העומר", "רביבים"
- אנתולוגיות כמקור להיווצרות סיפר
- תנועת הנוער ככלי להעברת הסיפר; בית הספר ותפקידו
- "הז'אנר הארצישראלי ואביזריו": ברנר והביקורת על הסיפר
- אחד העם והביקורת על הסיפר
- עגנון והדה-קונסטרוקציה של הסיפר.
- ספר תולדות ההגנה כדגם מאוחר של הסיפר.