מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.4003  מדינת החשמונאים
פרופ' בצלאל בר-כוכבאסמינר לתואר שני
עיונים בתולדות מדינת החשמונאים למן הכרזת העצמאות בימי ההנהגה של שמעון החשמונאי ( 142/141 לפני הספירה) ועד הכיבוש הרומי של סוריה על ידי פומפיוס (63 לפני הספירה). הדגש יושם על ביקורת המקורות: המקורות ששמשו את יוסף בן מתיתיהו, המקור העיקרי ששרד לימי המדינה החשמונאית; מקורות ראשוניים ומקורות ביניים; גלגולי המקורות וקשריהם ההדדיים; זמנם, תכונותיהם, ומטרותיהם; דרך שילובם על ידי יוסף בן מתתיהו; "הגרעין" ההיסטורי ו"הנופך" הספרותי והאידיולוגי. במסגרת זו יסקרו גם סוגיות ספציפיות כגון: שאלת הלגיטימיות של השלטון החשמונאי; ראשית המלוכה;
ריכוז הסמכויות; ההלניזציה בחצר החשמונאית; צבא החשמונאים, המחלוקת הדתית-כיתתית וכיוצא באלה.