מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0672.3483  אמנות כתיבת ההיסטוריה בעת העתיקה
פרופ' יונתן פרייססמינר
סקירה מקיפה של כל ההיסטוריונים החשובים שהמציאו היסטוריוגרפיה כסוג ספרותי נפרד ופיתחו אותה לכיוונים שונים. יילמדו לא רק תוכנן ותוכניותיהן של יצירות המופת ההיסטוריוגרפיות מהעת העתיקה, אלא גם התיאוריה והחשיבה המתודולוגית שהנחו את ההיסטוריונים.
דרישות קדם: מבואותהערות: מיועד למסלול : תרבות קלאסית