מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.1058  ארון הספרים היהודי - מקורות לחקר תולדות ישראל
פרופ' דוד אסף, פרופ' אלחנן ריינרתרגיל בסיסי

מטרת התרגיל לתאר את הספריות השונות המרכיבות את 'ארון הספרים היהודי', למן הספרות הבתר-מקראית, עבור בספרות חז"ל ובספרות הרבנית, בספרות הפילוסופית, הליטורגית, ספרות הקבלה והסוד, וכלה בספרות ההשכלה, העיתונות היהודית והספרות המודרנית. תיאור הספריות יובא בהקשר של השימוש שעשוי חוקר תולדות ישראל לעשות במקורות הללו תוך הצגת הבעייתיות המיוחדת של כל 'ספריה'. במסגרת הקורס יכירו הלומדים גם את הכלים הביבליוגרפים העיקריים ויתרגלו את השימוש בהם.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 19/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 29/03/2006 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 05/07/2006 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 10/08/2006 בשעה 9:00