מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.4027  תנועות הנוער היהודיות לפני מלחמת העולם השנייה ובמהלכה
פרופ' דינה פורתסמינר לתואר שני
הסמינר ינסה לבחון את הקשת האידיאולוגית והפוליטית הרחבה של תנועות הנוער היהודיות שנוצרו לפני השואה, ואת גורלן במהלכה. הכוונה היא לבחון לא רק את התנועות הציוניות – החלוציות-סוציאליסטיות, שעליהן נכתב כבר לא מעט, אלא גם כאלה שהוזנחו על ידי ההיסטוריוגרפיה הישראלית, כמו תנועות הנוער של מפלגת הבונד (צוקונפט), של מפלגות וזרמים מסורתיים וחרדיים, או תנועות מרכז כמו עקיבא והנוער הציוני. תנועות אלה הקיפו עשרות אלפי בני נוער כל אחת, והטביעו את חותמן על חייהם. אין ספק שההכשרה והחינוך שקיבלו לפני השואה, וחיי הנוער הערים שתססו לפניה, היו גורם מכריע בהחלטות שקיבלו הנהגותיהן של התנועות במהלך הכיבוש הנאצי. החלטות אלה הן מן הנדירות בהיסטוריה, מבחינת רמתם האנושית והמוסרית של מקבליהן.