מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0671.2297  כתובות עבריות ומשמעותן לשחזור ההיסטוריה
ד"ר עודד ליפשיץשעור ותרגיל
כתובות עבריות רבות נמצאו בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בארץ ישראל ובסביבתה. לכתובות אלה חשיבות רבה להבנת ההיסטוריה של תקופת המקרא, התרבות, הדת, החברה וצדדים שונים של אורח החיים בתקופה זו.
במהלך הקורס נלמד להכיר את הכתובות הללו ואת הדרך שבה חוקרים מפענחים ומבינים אותן. נבדוק איזה מידע יכול ההיסטוריון להפיק מהכתובות העתיקות הללו, ואילו כלים עומדים לרשותו לצורך כך. בהמשך, ננסה לעמת את המידע שעולה מהכתובות העתיקות הללו עם המידע שיש לנו ממקורות אחרים (ארכיאולוגיה, מקרא, כתובות אחרות), כדי ללמוד את הכלים ואת המגבלות של יצירת סינתזה היסטורית.
מטרתו של התרגיל היא לתת לסטודנטים כלים מתודולוגיים ומידע בסיסי להמשך הלימוד והמחקר של העת העתיקה.

מועדי הבחינות:
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 22/03/2006 בשעה 18:00
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 02/07/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 26/07/2006 בשעה 9:00