מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0677.1082  מהלכי מלחמת העולם השנייה והשפעתם על "הפתרון הסופי" 1945-1942
פרופ' דינה פורתשיעור
שיעור זה ינסה לחבר בין שני תחומים הזוכים בדרך כלל לטיפול נפרד, הן במחקר והן בהוראה: מלחמת העולם השנייה ומהלכיה המדיניים והצבאיים, ושלבי "הפתרון הסופי", הוא רצח יהודי אירופה במהלכה של מלחמה זו. טיפול נפרד זה גרם לכך שטרם נבדקה כראוי השאלה, מי מן השתיים – המלחמה והשואה – היתה בראש סולם העדיפויות של גרמניה הנאצית, וטרם נבדקו כראוי שתי שאלות משנה: האם "הפתרון הסופי" הכתיב או עצר ומנע, מהלכים צבאיים ומדיניים, או להפך: האם היו אלה מהלכי המלחמה שהכתיבו את הקפו ושלביו של "הפתרון הסופי". התשובות חיוניות להערכתם של סיכויי ההצלה ושל עמידתם של יהודי אירופה בתקופת השואה, והשעור ינסה לברר אותן באמצעות מחקרים ומסמכים.
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 30/06/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 04/08/2006 בשעה 9:00