הפקולטה למדעי הרוח - ידיעון תשס"ו

ידיעון תשס"ז / ידיעון תשס"ה / ידיעון תשס"ד / ידיעון תשס"ג

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

הידיעון המתפרסם באתר הפקולטה כפוף לשינויים עד לתחילת שנת הלימודים, ואיננו גרסה אחרונה ומחייבת. יש לוודא, בסמוך למועד הרכבת מערכת הלימודים אם חלו שינויים בשעות הלימוד ובהרכב הקורסים.

לוח המבחנים מעודכן בחלקו. בימים הקרובים עשויים לחול בו שינויים ועדכונים מדי יום. יש לבדוק את המועד המעודכן של הבחינות סמוך לסיום הסמסטר.

לרשותכם רשימת פרטי הקשר של מזכירויות חוגי הפקולטה.

תקנות כלל-אוניברסיטאיותהתקנות הכלליות מפורסמות באתר האוניברסיטה
פרק כללי פרק כללי
לימודים פקולטטיים מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסים
החוג לאנגלית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לבלשנות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
היחידה למחקר התרבות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםסילבוסים
החוג להיסטוריה כללית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג להיסטוריה של עם ישראל מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםסילבוסים
החוג ללימודי הערבית והאסלאם מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג ללימודי התרבות העברית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג ללימודי מזרח אסיה מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג ללימודים קלאסיים מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לספרות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לפילוסופיה מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
החוג לצרפתית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
תכנית הלימודים הכלליים והבין תחומיים מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
ביה"ס להיסטוריה מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםסילבוסים
ביה"ס למדעי היהדות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסים
ביה"ס למדעי התרבות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםסילבוסים
ביה"ס לפילוסופיה מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
לימודי תעודה בעריכה לשונית מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםבחינותסילבוסים
לימודי תעודה בתרגום ובעריכת תרגום מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסיםסילבוסים
היחידה להוראת שפות מבנה הלימודים וסגל היחידהקורסים
ביה"ס לחינוךהידיעון מפורסם באתר ביה"ס

קישורים המסומנים בצלמית    מובילים לקבצים בפורמט PDF. במקרה שהתוכנה הדרושה לקריאת קבצים בפורמט זה איננה מותקנת במחשב שלך, מומלץ להתקין את תוכנת Adobe Reader הזמינה להורדה בכתובת הבאה: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html