בחינות החוג לצרפתית בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שלישי 22 באוגוסט 2006

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
תרבות צרפת מימי הביניים ועד המהפכה הצרפתיתד"ר מישל קאהן 06/02/20069:0008/03/200618:00
הסיפורת הפנטסטיתפרופ' אלישבע רוזן08/02/200612:3031/03/20069:00
מבוא ליצירתו של מרסל פרוסטפרופ' אלישבע רוזן08/02/200612:3015/03/200618:00
תרגיל בצרפתית לתרבות צרפת מימי הביניים ועד המהפכה הצרפתיתד"ר מישל קאהן 09/02/20069:0015/03/200618:00
תרגיל בעברית לתרבות צרפתגב' ענת פלדמן09/02/200612:3015/03/200618:00
צרפתית למתקדמים רמה ב'גב' סוניה מנדלסון12/02/20069:0022/03/200618:00
חיי האמנים במונמרטרגב' קולט ליינמן13/02/20069:0022/03/200618:00
נטלי סרוט והרומן החדשפרופ' אלישבע רוזן22/02/200612:3005/04/200618:00

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 1.5.06.

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
תרבות צרפת מהמהפכה ועד ימינוד"ר דניס שרביט 19/06/20069:0023/07/20069:00
בחינת מיוןמורי החוג20/06/20069:0008/08/20069:00
תרבות הרנסנס ביצירתו של רבלהד"ר נדין קופרטי-צור 20/06/20069:0027/07/200612:30
ספרות מגוייסת ברנסנסד"ר נדין קופרטי-צור 20/06/200612:3027/07/200612:30
תרגיל בצרפתית לתרבות צרפת מהמהפכה ועד ימינוד"ר גליה ינושבסקי 22/06/20069:0026/07/20069:00
תרגיל בעברית לתרבות צרפת מהמהפכה ועד ימינוגב' ענת פלדמן22/06/200612:3026/07/20069:00
מבנה השפה ב' יישומיגב' סוניה מנדלסון25/06/200612:3025/07/200612:30
מבנה השפה תאורטיפרופ' חוה שילדקרוט25/06/200612:3025/07/200612:30
צרפתית למתקדמים רמה ב'גב' סוניה מנדלסון25/06/200612:30בחינת בית
או עבודה
בחינת בית
או עבודה
אימון בקריאת צרפתיתגב' סוניה מנדלסון25/06/200616:00בחינת בית
או עבודה
9:00
אימון בקריאה ודקדוק ד'גב סוניה מנדלסון 25/06/200618:00בחינת בית
או עבודה
9:00
הפילוסופים של הנאורותד"ר מישל קאהן 26/06/20069:0009/08/20069:00
הרומן במאה ה - 18ד"ר מישל קאהן 26/06/20069:0009/08/20069:00
דימוי האשה במלחמת העולם הראשונה - בחינת ביתפרופ' רות עמוסי27/06/200616:0024/07/200612:30
תקשורת, פוליטיקה ספרות: יסודות הניתוח הרטורי - עבודהפרופ רות א עמוסי 27/06/200616:0024/07/20069:00
הסטוריה של צרפת דרך הקריקטורה-עבודהד"ר סוזן שטינברג 30/06/20069:0014/08/20069:00
מבוא לבלשנותפרופ' חוה שילדקרוט05/07/200612:3002/08/200612:30
ייצוגי הכיבוש הנאצי בספרות ובקולנוע - עבודהד"ר סוזן שטינברג 11/07/200612:3008/08/20069:00
סארטר וקאמי - עבודהד"ר סוזן שטינברג 11/07/200612:3014/08/20069:00
הבוהמה בפריז: אמנים וסופריםגב' קולט ליינמן13/07/200612:3013/08/20069:00
תולדות הלשון הצרפתיתפרופ' חוה שילדקרוט18/07/200612:3016/08/200612:30

* עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות החוג עד ה- 3.9.06.