קורסי החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

מבואות שנה א' - מסגרת 120

פרוסמינרים נושאיים - 120

חובה ב',ג', א"י - 121

סמינרים א"י - 122

סמינרים תרבויות-122

שפות עתיקות - 130

שעורי בחירה - 124

שעורי מ.א. - 620

מבואות שנה א' - מסגרת 120
0671.1001.01הארכיאולוגיה מהי?
פרופ' גורן יובלסמ' א'שיעורה'14-12גילמן220
0671.1001.02הארכיאולוגיה מהי?
ד"ר טל אורןסמ' ב'שיעורד'12-10גילמן281
0671.1010.01ראשית התרבות האנושית - המבוא לפרהיסטוריה של א"י
ד"ר ברקאי רןסמ' א'שיעורב'10-8גילמן221
ד'10-8גילמן221
0671.1035.01הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים
ד"ר בונימוביץ שלמהסמ' א'שיעורא'12-10גילמן221
ג'12-10גילמן221
0671.1035.02הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים
פרופ' פינקלשטיין ישראלסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן221
ד'10-8גילמן221
0671.1043.01מבוא לתולדות המזרח הקדום: היסטוריה ותולדות הכתב
ד"ר כהן יורםסמ' א'שיעורא'16-14גילמן282
0671.1237.01מבוא לתולדות המזרח הקדום: דת ומיתולוגיה
ד"ר כהן יורםסמ' ב'שיעורג'14-12גילמן223
0671.1238.01טקסטים עתיקים וממצא ארכיאולוגי
ד"ר כהן יורםסמ' ב'שיעורא'16-14גילמן221
0671.1074.01מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית א'
ד"ר ליפשיץ עודדסמ' א'שיעורא'14-12גילמן223
0671.1075.01מבוא להיסטוריוגרפיה מקראית ב'
ד"ר ליפשיץ עודדסמ' ב'שיעורא'14-12גילמן281
0671.1076.01מבוא לתולדות האימפריה הבבלית
פרופ' צדוק רןסמ' א'שיעורא'18-16גילמן221
0671.1077.01מבוא לתולדות האימפריה הפרסית
פרופ' צדוק רןסמ' א'שיעורד'18-16גילמן221
0671.1071.01מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות
פרופ' פישר משהסמ' א'שיעורב'16-14גילמן220
ד'18-16גילמן220
0671.1047.01מהלבירינת למלחמת טרויה: מבוא לתרבות אגאית קדם-קלאסית
ד"ר בונימוביץ שלמהסמ' א'שיעורג'16-14גילמן220
0671.1045.01מבוא לתרבות מצריים העתיקה
ד"ר ונטורה רפאלסמ' א'שיעורא'10-8גילמן281
0671.1033.01מבוא לתרבויות מסופוטמיה
ד"ר כהן יורםסמ' א'שיעורג'14-12גילמן281
0671.1072.01מבוא למקורות כתובים מהעולם הקלאסי
פרופ' רול ישראלסמ' א'שיעורג'18-16גילמן220
0671.1031.01מבוא לתרבות אנטוליה
פרופ' יקר ז'אקסמ' א'שיעורד'12-10גילמן221
0671.1015.01מבוא לפרהיסטוריה של המזרח הקדום: אנטוליה, סוריה ומסופוטמיה
פרופ' יקר ז'אקסמ' ב'שיעורב'10-8גילמן221
0671.1073.01מכנען לישראל
פרופ' נאמן נדבסמ' א'שיעורב'12-10גילמן305
ד'12-10גילמן305
0671.1216.01חפירה לימודית
פרופ' פינקלשטיין ישראלסמ' ב'תרגיל
פרוסמינרים נושאיים - 120
0671.2402.01חפירות נבחרות בעולם הקלאסי
פרופ' רול ישראלסמ' א'פרו"סא'18-16גילמן220
0671.1112.01ארכיאולוגיה, מקרא ומה שביניהם
ד"ר ליפשיץ עודדסמ' א'פרו"סד'10-8גילמןא361
0671.2036.01תעלומת האדם הנאנדרטאלי
ד"ר ברקאי רןסמ' ב'פרו"סג'12-10גילמןא361
0671.2037.01הפירמידות
פרופ' זאס בנימיןסמ' ב'פרו"סג'12-10גילמן323
חובה ב',ג', א"י - 121
0671.2297.01כתובות עבריות ומשמעותן לשחזור ההיסטוריה של עם ישראל
ד"ר ליפשיץ עודדסמ' ב'שו"תא'12-10גילמן221
0671.1224.01גיאוגרפיה היסטורית של א"י באלף השני לפנה"ס
פרופ' נאמן נדבסמ' א'תרגילב'16-14גילמן317
0671.1225.01גיאוגרפיה היסטורית של א"י באלף הראשון לפנה"ס
פרופ' נאמן נדבסמ' ב'תרגילב'16-14גילמן317
0671.1113.01גיאוגרפיה היסטורית של העולם היווני-רומי
פרופ' רול ישראלסמ' ב'שיעורג'18-16גילמן221
0671.1218.01קרמיקה קדומה (טיפולוגיה של כלי-חרס א') קבוצה 1
פרופ' גורן יובלסמ' א'תרגילה'12-10גילמן204
0671.2220.01טיפולוגיה של כלי חרס ב-
פרופ' הרצוג זאבסמ' ב'תרגילג'16-14גילמן204
0671.2220.02טיפולוגיה של כלי חרס ב-
פרופ' הרצוג זאבסמ' ב'תרגילג'18-16גילמן204
0671.1011.01כלי צור - טיפוסי כלים ושיטת ייצור
ד"ר ברקאי רןסמ' ב'תרגילג'10-8גילמן204
0671.2200.01טיפולוגיה של כלי חרס בא"י למן התק' הפרסית ועד התק' הערבית הק
ד"ר טל אורןסמ' א'תרגילג'10-8גילמן204
0671.3203.01ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולגי
ד"ר בונימוביץ שלמהסמ' א'שו"תא'16-14גילמן220
0671.2101.01מבוא לאומנות ארץ-ישראל והמזרח הקדום
פרופ' זאס בנימיןסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן220
0671.2000.01תולדות המחשבה הארכיאולוגית
פרופ' גופר אביסמ' א'שיעורב'12-10גילמן221
סמינרים א"י - 122
0671.2083.01ארכיאולוגיה של בקעת באר-שבע
פרופ' הרצוג זאבסמ' א'סמינרד'14-12גילמן204
ה'14-12גילמן204
0671.2321.01אומנות א"י בהקשריה הארכיאולוגי, הדתי וההיסטורי
פרופ' זאס בנימיןסמ' א'סמינרג'14-12גילמן204
סמ' ב'ג'14-12גילמן260
0671.2014.01המהפיכה החקלאית: סיבות,תוצאות והשלכות לגבי העולם המודרני
ד"ר ברקאי רןסמ' ב'סמינרב'14-12גילמןא362
ד'14-12גילמןא362
0671.2324.01בין גולה לגאולה: יהודה והיהודים תחת שלטון בבל ופרס
ד"ר ליפשיץ עודדסמ' ב'סמינרא'18-16גילמןא361
ד'18-16גילמןא361
0671.2325.01קברים ונוהגי קבורה בתקופות הקלאסיות
ד"ר טל אורןסמ' א'סמינרג'12-10גילמן204
סמ' ב'ג'12-10גילמן361
סמינרים תרבויות-122
0671.2322.01נושאים נבחרים בתרבויות אנטוליה ושכנותיה
פרופ' זינגר איתמרסמ' א'סמינרד'12-10גילמן204
סמ' ב'ד'12-10גילמן204
0671.2323.01התקופה הרעמססית
ד"ר ונטורה רפאלסמ' ב'סמינרב'10-8גילמן261
ד'10-8גילמן261
0671.2075.01אתנוארכיאולוגיה של אנטוליה
פרופ' יקר ז'אקסמ' א'סמינרב'10-8גילמן204
ד'10-8גילמן204
0671.2326.01השכן ממול:קפריסין והאגן המזרחי של הים התיכון-קשרי גומלין ותה
ד"ר בונימוביץ שלמהסמ' ב'סמינרא'12-10גילמן260
ג'12-10גילמן204
שפות עתיקות - 130
0671.1550.01מצרית למתחילים א'
ד"ר סוויני דבורהסמ' א'שו"תב'14-12גילמן277
ד'14-12גילמן317
0671.1551.01מצרית למתחילים ב'
ד"ר סוויני דבורהסמ' ב'שו"תב'14-12גילמן450
ד'14-12גילמן450
0671.2390.01חיתית למתחילים א'
פרופ' זינגר איתמר,
מר סתוי בועז
סמ' א'שו"תב'14-12גילמןא317
ד'14-12גילמן221
0671.2392.01חיתית למתחילים ב'
פרופ' זינגר איתמר,
מר סתוי בועז
סמ' ב'שו"תב'14-12גילמן220
ד'14-12גילמן221
0690.3301.01אכדית למתחילים
פרופ' שלמה יזרעאלשנתישו"תא'18-16רוזנברג104
ד'18-16רוזנברג104
0671.3401.01אכדית למתקדמים
ד"ר כהן יורםסמ' א'שו"תא'14-12גילמן204
סמ' ב'א'14-12גילמן204
0671.3001.01מצרית למתקדמים
ד"ר סוויני דבורהסמ' א'שו"תב'19-18גילמן204
סמ' ב'ב'19-18גילמן204
0671.3005.01חיתית למתקדמים
פרופ' זינגר איתמרסמ' א'שו"תב'16-14גילמן204
סמ' ב'ב'16-14גילמן204
שעורי בחירה - 124
0671.2403.01היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה בתקופת הברזל
פרופ' יקר ז'אקסמ' א'שיעורב'12-10גילמן220
0671.2319.01אומנות הצורף בא"י
פרופ' זאס בנימיןסמ' א'שיעורב'10-8גילמן220
0671.2404.01מפלשת לקיליקיה:כתובות מלכותיות באלף הראשון והקשרן הארכיאולו
פרופ' זאס בנימיןסמ' א'שיעורג'12-10גילמן220
0671.2405.01דרכים ותחבורה בעולם היווני-רומי
פרופ' רול ישראלסמ' א'שיעורג'16-14גילמן221
0671.2407.01זיהוי שמות המקומות הקדומים על מפת א"י
פרופ' צדוק רןסמ' א'שיעורד'16-14גילמן221
0671.2413.01דת ומיתולוגיה מיקנית ומינואית
ד"ר יסעור-לנדאו אסףסמ' א'שיעורא'12-10גילמן220
0671.2048.01מבוא לטכנולוגיה ולתרבות חומרית
פרופ' גורן יובלסמ' ב'שיעורה'12-10גילמן220
0671.2408.01ארכיאולוגיה אנתרופולוגית וסימבולית של מוות וקבורה
ד"ר בונימוביץ שלמהסמ' ב'שיעורא'16-14גילמן220
0671.2409.01תרבות ותרבות חומרית-היסוד התיאורטי
פרופ' גופר אבי,
מר נתיב אסף
סמ' ב'שיעורב'12-10גילמן204
0671.1016.01פרוטוהיסטוריה של המזה"ק:אנטוליה וצפון סוריה
פרופ' יקר ז'אקסמ' ב'שיעורב'12-10גילמן323
0671.4702.01ארכיאובוטניקה
ד"ר ליפשיץ ניליסמ' ב'שו"תג'14-10גילמן318
0671.2410.01אומנות יוונית ורומית
פרופ' פישר משהסמ' ב'שיעורב'14-12גילמן221
0671.2247.01שיטות מדעיות במיקרוארכיאולוגיה
פרופ' גורן יובלסמ' ב'שיעורה'14-12גילמן204
0671.2411.01מגדר וארכיאולוגיה במצריים העתיקה
ד"ר סוויני דבורהסמ' ב'שיעורג'16-14גילמן221
0671.2412.01חפירות נבחרות בא"י בתקופה הקלאסית
פרופ' פישר משהסמ' ב'שיעורד'14-12גילמן220
0671.2406.01ממצא זעיר מהתקופות הקלאסיות בלבנט
ד"ר טל אורןסמ' ב'שו"תג'14-12גילמן204
0671.2414.01סקס והעיר המבוצרת: מגדר ותוקפנות בחברות ארמוניות, בין האזור
ד"ר יסעור-לנדאו אסףסמ' ב'שיעורה'16-14גילמן278
0671.1114.01תרגיל בשדה
ד"ר טל אורןסמ' א'תרגילה'10-8
0671.0000.11סיורים לימודיים
ד"ר ברקאי רןשנתיסיורה'
0671.2160.01הכשרת ארכיאולוג חופר
פרופ' פינקלשטיין ישראלסמ' ב'שו"תב'16-14גילמן261
0671.2159.01הכשרת שדה מתקדמת לארכיאולוג חופר
פרופ' פינקלשטיין ישראלסמ' ב'תרגיל
שעורי מ.א. - 620
0671.4268.01חידושים בחקר חצי האי ערב
פרופ' זאס בנימיןסמ' א'סמינרב'12-10גילמן204
סמ' ב'ב'10-8גילמן204
0671.4505.01הזיוף,הארכיאולוג ומעבדת המחקר
פרופ' גורן יובלסמ' א'סמינרב'14-12גילמן204
סמ' ב'ב'14-12גילמן204
0671.4024.01אתרים וסובב
פרופ' הורוביץ אהרוןסמ' א'סמינרא'18-16גילמן204
סמ' ב'א'18-16גילמן204
0671.4506.01הולדת האבות-סמלים והתנהגות סמלית בתקופה הניאוליתית בלבנט
פרופ' גופר אביסמ' א'סמינרב'16-14גילמן261
סמ' ב'ב'16-14גילמןא317
0671.4507.01ירושלים:הממצא הארכיאולוגי מול התיאור המקראי
ד"ר ליפשיץ עודדסמ' א'סמינרד'12-10קרטר203
סמ' ב'ד'12-10קרטר203
0671.4508.01טקסט וארכיאולוגיה:ממלכת הצפון בין כינון לחורבן
פרופ' פינקלשטיין ישראל,
פרופ' נאמן נדב
סמ' א'סמינרד'14-12גילמןא361
סמ' ב'ד'14-12גילמן204
0671.4509.01התקופה הבינלאומית במזרח הקדום
ד"ר כהן יורםסמ' א'סמינרד'16-14גילמן204
סמ' ב'ד'16-14גילמן204
0671.4510.01נושאים נבחרים בפרהיסטוריה של ארץ-ישראל
פרופ' גופר אבי,
ד"ר ברקאי רן
סמ' א'סמינרד'18-16גילמן204
סמ' ב'ד'18-16גילמן204
0671.4253.01כפירה,אינטריגות ושערוריות בתקופת עמרנה
ד"ר סוויני דבורהסמ' א'סמינרד'18-16גילמןא317
סמ' ב'ד'18-16גילמןא317
0671.4511.01שנים עשר האלים האולימפיים בעולם היווני רומי
פרופ' רול ישראלסמ' ב'סמינרא'16-14גילמן323
ג'16-14גילמן323
0671.4226.01ארכיאולוגיה חברתית
פרופ' הרצוג זאבסמ' א'סמינרה'18-16גילמן204
סמ' ב'ה'18-16גילמן204
0671.4504.01נושאים נבחרים בארכיאולוגיה קלאסית
פרופ' פישר משה,
ד"ר טל אורן
סמ' א'סמינרד'16-14גילמן260
סמ' ב'ד'16-14גילמן320
0671.4068.01סמינר מחלקתי
ד"ר בונימוביץ שלמהסמ' א'סמינרב'18-16גילמן221
סמ' ב'ב'18-16גילמן221