בחינות תכנית הלימודים הכלליים והבין תחומיים בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שלישי 22 באוגוסט 2006

סמסטר א'

סמסטר ב'

סמסטר א'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מועדים מיוחדיםבחינת בית
או עבודה
04/11/20059:0012/05/20069:00
1848-1933 לאום ומודרנה בגרמניה - עבודהד"ר דורון אברהם מועד א': עבודה- הגשה עד 12/03/06 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
ז'אק לאקאןמר יצחק בנימיני 08/02/200612:3015/03/200618:00
תרגיל חובה צמוד למבואות בהקבץ פסיכולוגיה - בחינת ביתמר רענן שניר מועד א': 9.2.06 ב- 9:00. הגשה עד 12/02/06 ב - 13:00
מועד ב': 10.3.06 ב- 9:00. הגשה עד 13/03/06 ב - 13:00
טכנוטופיה ותרבות הסייבר - בחינת ביתמר משה אלחנתי מועד א': 12.2.06 ב- 9:00. הגשה עד 14/2/06 ב- 13:00
מועד ב': 10.3.06 ב- 9:00. הגשה עד 13/03/06 ב - 13:00
באראכה-מיסטיקה צופית בעידן המודרניד"ר אירית בק 13/02/20069:0017/05/200618:00
"הפגיעה השלישית" - דמות האדם בראי הפסיכואנליזה - בחינת ביתמר יוסף טריאסט מועד א': 16.2.06 ב- 9:00. הגשה עד 19/02/06 ב - 13:00
מועד ב': 17.3.06 ב- 9:00. הגשה עד 20/03/06 ב - 13:00
בין רטוריקה וארגומנטציה - קריאה בטקסטים נבחריםד"ר גליה ינושבסקימועד א': עבודות יוגשו במהלך הסמסטר
מועד ב': אין מועד ב'
המלים ככישוף והכישוף שבמלים - בחינת ביתגב שפרה שמואלביץ מועד א': 19.2.06 ב- 9:00. הגשה עד 21/02/06 ב - 13:00
מועד ב': 24.3.06 ב- 9:00. הגשה עד 27/03/06 ב - 13:00
תרבות ולאומיות בספרות ילדים ונוער - עבודהד"ר חנה לבנת מועד א': עבודה- הגשה עד 19/03/06 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
מבוא לרטוריקהד"ר שי פרוגל21/02/200612:3010/05/20069:00
הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי - בחינת ביתד"ר שלמה מנדלוביץ מועד א': 23.2.06 ב- 9:00. הגשה עד 26/02/06 ב - 13:00
מועד ב': 31.3.06 ב- 9:00. הגשה עד 03/04/06 ב - 13:00
מי המציא את חנוכה וט"ו בשבט? הילדים והחגים - עבודהד"ר בשמת אבן-זהר מועד א': עבודה- הגשה עד 12/03/06 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד - בחינת ביתד"ר יעל דר קליין מועד א': 2.3.06 ב- 9:00. הגשה עד 05/03/06 ב - 13:00
מועד ב': 31.3.06 ב- 9:00. הגשה עד 03/04/06 ב - 13:00
המצאת הילדות: ילדים בראי ההיסטוריה - עבודהגב תמר רזי מועד א': עבודה- הגשה עד 05/03/06 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
תל-אביב עיר ללא אלוהים? - עבודהד"ר חנה סוקר-שווגרמועד א': עבודה- הגשה עד 08/03/06 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
אבות ובנים: יחידות דוריות בחברה הישראלית - עבודהד"ר אלון גן מועד א': עבודה- הגשה עד 15/03/06 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
מדעים והתרבות היהודית המודרנית - בין מסורת להשכלה - עבודהד"ר טל קוגמן מועד א': עבודה- הגשה עד 26/03/06 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
משמעות החיים: היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים - עבודהד"ר תמר אילת יגורי מועד א': עבודה-תאריך הגשה ב-26.3.06 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף

עבודות סמינריוניות (סמסטר א') יש להגיש עד ה- 01.05.06.

יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים באינטרנט ועל לוח המודעות.

לא ינתן מועד ב' להגשת עבודות.

אין ארכות אישיות בהגשת מבחני בית.

עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות התכנית ולא ישירות למורה.

מועדי הגשת סמינריונים בחוגים אחרים, מפורסמים על לוחות המודעות של החוגים המתאימים.

עבודות שלא תמסרנה במועד לא תבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית ו/או החוג המתאים.

לתשומת לבכם:

ככלל, הפקולטה אינה מקיימת בחינות במועד מיוחד, לכן המלצתנו לכם לעשות מאמץ ולהבחן במועדי א'.

נהלי הבחינות – נא עיינו בידיעון הפקולטה למדעי הרוח.

תזכורת: לאחר מתן הציון הסופי בעבודה סמינריונית, לא ניתן לתלמיד לשנותה, לתקנה, לכתבה מחדש וכו'.

סמסטר ב'

שם הקורסשם המרצהמועד א'שעהמועד ב'שעה
מעמד הגבר בסביבה פמיניסטית - עבודהד"ר נחום טורצקי מועד א': עבודה - הגשה עד 12.6.06 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
שפינוזה ומנדלסון: שאלת היהודי המודרני - בחינת ביתמר אלי שיינפלד מועד א': 19.6.06 ב- 9:00. הגשה עד 21/06/06 ב - 13:00
מועד ב': 28.7.06 ב- 9:00. הגשה עד 31/07/06 ב - 13:00
פוליטיקה ונשים פלסטינאיות בישראל - בחינת ביתגב תגריד יחיא יונס מועד א': 22.6.06 ב- 9:00. הגשה עד 25/06/06 ב - 13:00
מועד ב': 28.7.06 ב- 9:00. הגשה עד 31/01/06 ב - 13:00
חברה ומשטר בישראלד"ר בועז שפירא 25/06/200616:0002/08/20069:00
האני העצמי והסוביקטד"ר ניצה ירום 27/06/200616:0026/07/200612:30
מדור לדור: סוגיות בינדוריות - בחינת ביתד"ר יעל דר קליין מועד א': 29.6.06 ב- 9:00. הגשה עד 02/07/06 ב- 13:00
מועד ב': 4.8.06 ב- 9:00. הגשה עד 07/08/06 ב- 13:00
הרטוריקה של התבונה: האישה כמשבצת ריקה - עבודהד"ר נועה גדי מועד א': עבודה- הגשה עד 02/07/06 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
עולם העבודה המודרני וסוגיות של צדק חברתי - בחינת בית ד"ר אסתר יוגבמועד א': 2.7.06 ב- 9:00. הגשה עד 04/07/06 ב - 13:00
מועד ב': 11.8.05 ב- 9:00. הגשה עד 14/08/06 ב - 13:00
יהדות במבחן תיאוריות של תרבות - בחינת ביתפרופ יגאל עילם מועד א': 4.7.06 - ב 9:00. הגשה עד 6.7.06 ב- 13:00
מועד ב': 11.8.06 ב- 9:00. הגשה עד 14/08/06 ב - 13:00
בין היהודי החדש לילדי ההפקר: נעורים, מגדר ורווחה - בחינת ביתגב תמר רזי מועד א': 9.7.06 ב- 9:00. הגשה עד 11/07/06 ב- 13:00
מועד ב': 11.8.06 ב- 9:00. הגשה עד14/08/06 ב- 13:00
בין מסורת למודרנה בזירה הישראלית - עבודהמר נסים ליאון מועד א': עבודה- הגשה עד 02/07/06 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
1961-1948 "גיבורי שואה" ו"גיבורות שואה" - עבודהגב שרון גבע מועד א': עבודה- הגשה עד 2.7.06 בשעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
ההיסטוריה של התרבות היהודית - מיטב המחקר - עבודהד"ר אביתר מרינברג מועד א': עבודה - הגשה עד 19.7.06 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
מלחינים יהודים בסביבתם התרבותית (האזנה מודרכת) - עבודהד"ר ליאן אליטובסקי מועד א': עבודה - הגשה עד 19.7.06 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
רוח הזמן בין דפי ספרי הלימוד - עבודהד"ר טל קוגמןמועד א': עבודה - הגשה עד 2.7.06 ב- 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
להיות קתולי כיום: מבוא להבנת הכנסיה הקתולית בת זמננו - עבודהד"ר אביתר מרינברג מועד א': עבודה- הגשה עד 19/7/06 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
להיות אישה רעיה ואם: ישראל (1950) - עבודהד"ר אורית רוזין מועד א': עבודה- הגשה עד 25/07/06 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
קולנוע וקוגניציה - עבודהד"ר רונן סלמ צדקה מועד א': עבודה- הגשה עד 27/07/2006 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
מגרים לולט דיסני - מעשיות האחים גרים - עבודהד"ר חנה לבנת מועד א': עבודה- הגשה עד 31/07/06 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף
מהי ספרות ילדים טובה? סדנה לביקורת ספרי ילדים - עבודהד"ר יעל דר קליין מועד א': עבודה- הגשה עד 02/08/06 שעה 13:00
מועד ב': אין מועד נוסף

עבודות סמינריוניות (סמסטר ב') יש להגיש עד ה- 03.09.06.

יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים באינטרנט ועל לוח המודעות.

לא ינתן מועד ב' להגשת עבודות.

אין ארכות אישיות בהגשת מבחני בית.

עבודות סמינריוניות יש להגיש למזכירות התכנית ולא ישירות למורה.

מועדי הגשת סמינריונים בחוגים אחרים, מפורסמים על לוחות המודעות של החוגים המתאימים.

עבודות שלא תמסרנה במועד לא תבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית ו/או החוג המתאים.

לתשומת לבכם:

ככלל, הפקולטה אינה מקיימת בחינות במועד מיוחד, לכן המלצתנו לכם לעשות מאמץ ולהבחן במועדי א'.

נהלי בחינות – נא עיינו בידיעון הפקולטה למדעי הרוח.

תזכורת: לאחר מתן הציון הסופי בעבודה סמינריונית, לא ניתן לתלמיד לשנותה, לתקנה, לכתבה מחדש וכו'.