קורסי ביה"ס למדעי היהדות בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

תכנית מוסמך במדעי היהדות תשס"ו

מסגרת 400 חובה לכל התלמידים

קורס חובה לכל תלמידי שנה א'

מכלול היהדות כתרבות פרשנית

קורס חובה

קורסי בחירה

מסגרת 402/502

מכלול היהדות כמפגש בין תרבויות

קורס חובה

קורסי בחירה

מסגרת 403/503

מכלול יהדות וישראליות: זהות, תרבות וחברה

קורס חובה

קורסי בחירה

קורסים במשפטים ימסרו בייעוץ

תואר ראשון

תוכנית "אופקים - יהדות כתרבות"

תכנית מוסמך במדעי היהדות תשס"ו
מסגרת 400 חובה לכל התלמידים
קורס חובה לכל תלמידי שנה א'
0677.4645.01משיחיות ואנטי משיחיות : קבלה,שבתאות וחסידות (קריאה ביקורתית)
ד"ר שלום רצביסמ' ב'סמינרג'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
מכלול היהדות כתרבות פרשנית
קורס חובה
0690.4603.01פרקים בפרשנות המקרא הפילוסופית של הרלב"ג
פרופ' שרה קליין ברסלביסמ' ב'סמינרג'18-16רוזנברג211
ה'18-16רוזנברג206
קורסי בחירה
0671.4507.01ירושלים:הממצא הארכיאולוגי מול התיאור המקראי
ד"ר ליפשיץ עודדסמ' א'סמינרד'12-10קרטר203
סמ' ב'ד'12-10קרטר203
0671.4508.01טקסט וארכיאולוגיה:ממלכת הצפון בין כינון לחורבן
פרופ' פינקלשטיין ישראל,
פרופ' נאמן נדב
סמ' א'סמינרד'14-12גילמןא361
סמ' ב'ד'14-12גילמן204
0677.4667.01הנהגה וחברה בבבל התלמודית
פרופ' אהרן אופנהיימרסמ' ב'סמינרה'20-16גילמן323
0677.4645.01משיחיות ואנטי משיחיות : קבלה,שבתאות וחסידות (קריאה ביקורתית)
ד"ר שלום רצביסמ' ב'סמינרג'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0677.4053.01תמונות מחיי נישואין: אהבה וחיי משפחה בקרב יהודי מזרח אירופה
פרופ' דוד אסףסמ' ב'סמינרד'20-16קרטר203
0690.4400.01בין עברית לארמית במגילות מדבר יהודה
פרופ' אברהם טלשנתיסמינרא'18-16רוזנברג204
0690.4401.01מלשון התנאים ללשון האמוראים
ד"ר חיים כהןשנתיסמינרא'16-14רוזנברג204
0690.4200.01ספרות מסופוטמית א'
פרופ' אד גרינשטייןשנתישו"תב'14-12רוזנברג209
0690.4201.01ספרות מסופוטמית ב'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'14-12רוזנברג208
0690.4202.01ספר בן סירא
פרופ' פרנק פולקשנתיסמינרא'18-16רוזנברג208
0690.4204.01תורת הקוראים והסיפור במקרא
פרופ' אד גרינשטייןסמ' א'סמינרב'12-10רוזנברג208
0690.4205.01סוגיות בפרשנות המקרא הקראית
פרופ' מאירה פוליאקסמ' א'סמינרב'16-14רוזנברג208
0690.4206.01דקונסטרוקציה והמקרא
פרופ' אד גרינשטייןסמ' ב'סמינרב'12-10רוזנברג208
0690.4207.01שירה וסיפורת בספר ירמיהו
פרופ' פרנק פולקסמ' ב'סמינרא'16-14רוזנברג208
0690.4900.01תשובות הגאונים
פרופ' משה עסיסשנתיסמינרב'16-14רוזנברג211
0690.4901.01סוגיות במסכת עירובין
פרופ' נח עמינוחשנתיסמינרא'18-16רוזנברג107
0697.4039.01חלום, חזון, חוויה מיסטית
פרופ' איתמר גרינולדשנתיסמינרד'18-16גילמן261
0690.4903.01"ארבעה שומרים ודיניהם שלושה"
ד"ר דוד זפרניסמ' א'סמינרא'14-12רוזנברג206
0690.4700.01צמצום כפשטו ושלא כפשטו בקבלת האר"י
ד"ר יורם יעקבסוןסמ' א'סמינרב'14-12רוזנברג207
ד'14-12רוזנברג207
0690.4701.01גילגול נשמות בקבלה הקלאסית
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' א'סמינרב'18-16רוזנברג104
ה'18-16רוזנברג104
0690.4600.01תרגום כאתגר פילוסופי ופוליטי
פרופ' מנחם לורברבויםשנתיסמינרד'14-12
0690.4601.01חיפוש חיי הנפש בתורות היהדות
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'16-14רוזנברג106
0690.4602.01ספר הכוזרי כדיאלוג פילוסופי
פרופ' מנחם לורברבויםשנתיסמינרג'14-12גילמן304
0690.4603.01פרקים בפרשנות המקרא הפילוסופית של הרלב"ג
פרופ' שרה קליין ברסלביסמ' ב'סמינרג'18-16רוזנברג211
ה'18-16רוזנברג206
0680.5000.01סיפור ושורשו: מוטיבים מיסטיים
פרופ' מיכל אורוןסמ' א'סמינרג'14-12רוזנברג211
ה'14-12רוזנברג211
0680.5002.01מושגי יסוד בתורת הספרות: שיעור דיאלוגי
ד"ר אורלי לוביןסמ' א'שיעורב'12-10גילמן456
0680.5006.01גנזי נסתרות: קריאה בכתבי יד עבריים מימי הביניים
ד"ר טובה באריסמ' א'סמינרג'16-14רוזנברג211
0680.5007.01שירת חול פייטנית במזרח ובמערב במאות העשירית והאחת- עשרה
ד"ר טובה באריסמ' ב'סמינרב'20-18רוזנברג209
ה'20-18רוזנברג209
0680.5008.01כתיבה אוטומטית כטכניקה יצירתית בספר הזהר ובמודרניזם
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' ב'סמינרה'20-18רוזנברג107
ב'20-18רוזנברג107
0671.4506.01הולדת האבות-סמלים והתנהגות סמלית בתקופה הניאוליתית בלבנט
פרופ' גופר אביסמ' א'סמינרב'16-14גילמן261
סמ' ב'ב'16-14גילמןא317
0671.4507.01ירושלים:הממצא הארכיאולוגי מול התיאור המקראי
ד"ר ליפשיץ עודדסמ' א'סמינרד'12-10קרטר203
סמ' ב'ד'12-10קרטר203
0671.4509.01התקופה הבינלאומית במזרח הקדום
ד"ר כהן יורםסמ' א'סמינרד'16-14גילמן204
סמ' ב'ד'16-14גילמן204
מסגרת 402/502
מכלול היהדות כמפגש בין תרבויות
קורס חובה
0677.4025.01המפגש התרבותי בין יהדות לאיסלאם בימי הביניים
ד"ר יורם ארדרסמ' א'סמינרב'18-16גילמן260
ה'18-16גילמן260
קורסי בחירה
0677.4017.01המרחב המקודש הארץ ישראלי: פולחן, מסורת וסיפור
פרופ' אלחנן ריינר,
פרופ' עלי יסיף
שנתיסמינרב'14-12קרטר203
0677.4025.01המפגש התרבותי בין יהדות לאיסלאם בימי הביניים
ד"ר יורם ארדרסמ' א'סמינרב'18-16גילמן260
ה'18-16גילמן260
0677.4029.01הקונברסוס והיהודים בימי הביניים וברנסאנס
פרופ' אליעזר גוטווירטסמ' ב'סמינרא'18-16רוזנברג209
ג'18-16רוזנברג209
0656.2001.01הקיסר הביזנטי כמחוקק
ד"ר אבשלום לניאדוסמ' א'סמינרא'10-8גילמן323
ג'10-8גילמן323
0656.2002.01יוון הארכאית והים התיכון
פרופ' מלכין עירדסמ' ב'סמינרג'20-16גילמן320
0657.3002.01קריאה במיסטיקה של ימי הביניים
פרופ' אביעד קליינברגסמ' ב'סמינרד'14-10גילמן277
0698.4003.01אוטוקרטיה בעידן ההשכלה: החינוך, השרות המדיני והדינמיקה החברת
ד"ר ורה קפלןסמ' ב'סמינרב'12-10גילמןא317
ה'12-10גילמןא317
0698.4004.01דת ופוליטיקה בעת החדשה המוקדמת
פרופ' דוד כ"ץסמ' ב'הדרכה אישיתב'16-14
0652.5002.01תרבות סוף המאה ה-19: וינה, פראג בודפשט
ד"ר אלון רחמימובסמ' א'סמינרב'20-18גילמןא319
ד'20-18גילמןא319
0652.4354.01בעיניים מערביות: תרבות וחברה בעידן הקולוניאליזם 1950-1750
פרופ' בלהה מלמןסמ' א'סמינרה'14-10גילמן449
0652.5004.01הרפובליקה הויימארית: האם היה לה סיכוי?
פרופ' שולמית וולקובסמ' ב'סמינרג'18-14גילמן449
0632.6001.01"סיפורי חיים" הקשרים חברתיים ופוליטיים באמריקה הלטינית במאה
ד"ר חררדו לייבנר סמ' א'סמינרב'20-16גילמןא317
0632.1021.01לקראת הגוף המודרני: כיצד הבורגנות הגדירה מחדש את טבע האדם
ד"ר מיכאל זכיםסמ' א'סמינרב'18-16גילמן261
ה'18-16גילמן323
0690.4400.01בין עברית לארמית במגילות מדבר יהודה
פרופ' אברהם טלשנתיסמינרא'18-16רוזנברג204
0690.4200.01ספרות מסופוטמית א'
פרופ' אד גרינשטייןשנתישו"תב'14-12רוזנברג209
0690.4201.01ספרות מסופוטמית ב'
פרופ' משה ענברשנתישו"תב'14-12רוזנברג208
0690.4202.01ספר בן סירא
פרופ' פרנק פולקשנתיסמינרא'18-16רוזנברג208
0690.4900.01תשובות הגאונים
פרופ' משה עסיסשנתיסמינרב'16-14רוזנברג211
0690.4902.01האשה בנצרות הקדומה ובגנוזיס
ד"ר מיכאל מאךשנתיסמינרג'10-8רוזנברג104
0690.4903.01"ארבעה שומרים ודיניהם שלושה"
ד"ר דוד זפרניסמ' א'סמינרא'14-12רוזנברג206
0690.4701.01גילגול נשמות בקבלה הקלאסית
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' א'סמינרב'18-16רוזנברג104
ה'18-16רוזנברג104
0690.4600.01תרגום כאתגר פילוסופי ופוליטי
פרופ' מנחם לורברבויםשנתיסמינרד'14-12
0690.4601.01חיפוש חיי הנפש בתורות היהדות
ד"ר רון מרגוליןשנתיסמינרג'16-14רוזנברג106
0690.4602.01ספר הכוזרי כדיאלוג פילוסופי
פרופ' מנחם לורברבויםשנתיסמינרג'14-12גילמן304
0690.4603.01פרקים בפרשנות המקרא הפילוסופית של הרלב"ג
פרופ' שרה קליין ברסלביסמ' ב'סמינרג'18-16רוזנברג211
ה'18-16רוזנברג206
0669.4082.01מגע בין תרבויות
פרופ' גדעון טוריסמ' א'סמינרב'16-14גילמן278
ג'16-14גילמן260
0680.5005.01פוסטקולוניאליזם וייצוג הערבי בסיפורת העברית
ד"ר יוחאי אופנהיימרסמ' א'סמינרא'14-12רוזנברג211
ד'14-12רוזנברג211
0680.5007.01שירת חול פייטנית במזרח ובמערב במאות העשירית והאחת- עשרה
ד"ר טובה באריסמ' ב'סמינרב'20-18רוזנברג209
ה'20-18רוזנברג209
0671.4506.01הולדת האבות-סמלים והתנהגות סמלית בתקופה הניאוליתית בלבנט
פרופ' גופר אביסמ' א'סמינרב'16-14גילמן261
סמ' ב'ב'16-14גילמןא317
0671.4507.01ירושלים:הממצא הארכיאולוגי מול התיאור המקראי
ד"ר ליפשיץ עודדסמ' א'סמינרד'12-10קרטר203
סמ' ב'ד'12-10קרטר203
0671.4508.01טקסט וארכיאולוגיה:ממלכת הצפון בין כינון לחורבן
פרופ' פינקלשטיין ישראל,
פרופ' נאמן נדב
סמ' א'סמינרד'14-12גילמןא361
סמ' ב'ד'14-12גילמן204
0671.4509.01התקופה הבינלאומית במזרח הקדום
ד"ר כהן יורםסמ' א'סמינרד'16-14גילמן204
סמ' ב'ד'16-14גילמן204
0671.4510.01נושאים נבחרים בפרהיסטוריה של ארץ-ישראל
פרופ' גופר אבי,
ד"ר ברקאי רן
סמ' א'סמינרד'18-16גילמן204
סמ' ב'ד'18-16גילמן204
מסגרת 403/503
מכלול יהדות וישראליות: זהות, תרבות וחברה
קורס חובה
0677.4024.01מלחמת החורבן: הסיבות, המהלכים והתוצאות
ד"ר יובל שחרסמ' א'סמינרא'14-12קרטר203
ד'14-12קרטר203
קורסי בחירה
0677.4003.01מדינת החשמונאים
פרופ' בצלאל בר כוכבאסמ' א'סמינרג'20-16קרטר203
0677.4024.01מלחמת החורבן: הסיבות, המהלכים והתוצאות
ד"ר יובל שחרסמ' א'סמינרא'14-12קרטר203
ד'14-12קרטר203
0677.4026.01"אומה כמו האומות?"- לאומיות יהודית ולאומיות אחרות
פרופ' יעקב שביטסמ' א'סמינרד'20-16קרטר203
0677.4027.01תנועות הנוער היהודיות לפני מלחמת העולם השניה ובמהלכה
פרופ' דינה פורתסמ' א'סמינרב'20-16קרטר203
0677.4028.01סוגיות בחקר מלחמת העצמאות
פרופ' אניטה שפיראסמ' א'סמינרא'18-14קרטר203
0677.4030.01לתולדות היווצרותו של הסיפר הציוני: ספרות, מיתוס והיסטוריה
פרופ' אניטה שפיראסמ' ב'סמינרא'18-14קרטר203
0690.4903.01"ארבעה שומרים ודיניהם שלושה"
ד"ר דוד זפרניסמ' א'סמינרא'14-12רוזנברג206
0669.4059.01תכנון תרבות: האידיאולוגיה של התרבות העברית בתקופת הישוב
פרופ' זהר שביטסמ' ב'סמינרב'14-12גילמן456
1041.3757.01מדיניות החינוך בעידן פוסט מודרני
פרופ' יוגב אברהםשנתיסמינרב'17-15דן-דוד109
ב'17-15דן-דוד109
1041.4520.01אתניות ומגדר בשוק העבודה
פרופ' סמיונוב משהשנתיסמינרג'18-16נפתלי421
1041.4516.01נשים, דת ומדינה
פרופ' הרצוג חנהסמ' ב'סמינרב'18-14נפתלי420
0680.5002.01מושגי יסוד בתורת הספרות: שיעור דיאלוגי
ד"ר אורלי לוביןסמ' א'שיעורב'12-10גילמן456
0680.5011.01עידן הקלאסיקונים: הספרות העברית בראשית המאה ה-20
פרופ' אבנר הולצמןסמ' ב'סמינרב'12-10רוזנברג209
ד'12-10רוזנברג209
0680.5008.01כתיבה אוטומטית כטכניקה יצירתית בספר הזהר ובמודרניזם
ד"ר עמוס גולדרייךסמ' ב'סמינרה'20-18רוזנברג107
ב'20-18רוזנברג107
קורסים במשפטים ימסרו בייעוץ
תואר ראשון
תוכנית "אופקים - יהדות כתרבות"
0641.2101.01תרבות ישראלית
פרופ' חנה נוהסמ' א'שיעורב'16-14רוזנברג207
ד'16-14רוזנברג207
0641.2102.01חגים בישראל
ד"ר גלנדר שמאיסמ' ב'שיעורב'14-10רוזנברג207
0641.1103.01יסודות החילוניות
ד"ר רון מרגוליןשנתישיעורד'20-18רוזנברג207