קורסי החוג לאנגלית בשנת הלימודים תשס"ו

מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

סמסטר א'

תכנית כתיבה

מסגרת 120

קורסי בסיס

מסגרת 120

קורסי תיאוריה

קורסים מתקדמים

מסגרת 121

סמינריונים לתואר ראשון

מסגרת 122

סמינריונים לתואר שני

מסגרת 620

סמסטר ב'

תכנית הכתיבה

קורסי בסיס

מסגרת 120

קורסי תיאוריה

מסגרת 120

קורסים מתקדמים

סמינריונים לתואר ראשון

מסגרת 122

סמינריונים לתואר שני

מסגרת 620

סמסטר א'
תכנית כתיבה
מסגרת 120
0626.1122.01חיבור 1
גב' הלן כצנלסוןסמ' א'שו"תב'10-8ווב101
ה'10-8ווב101
0626.2064.01פרוסמינר בספרות
גב' הלן כצנלסוןסמ' א'פרו"סב'12-10ווב501
ה'12-10ווב101
0626.2064.02פרוסמינר בספרות
גב' אנה קיסין-שכטרסמ' א'פרו"סא'18-16ווב101
ד'18-16ווב101
0626.2064.03פרוסמינר בספרות
גב' אנה קיסין-שכטרסמ' א'פרו"סא'16-14ווב101
ד'16-14ווב101
קורסי בסיס
מסגרת 120
0626.1280.01מבוא לתרבות אנגליה
דר ארין הנריקסוןסמ' א'שו"תא'14-12ווב001
ד'14-12ווב001
0626.1284.01תרגיל מבוא לתרבות אנגליה
סמ' א'תרגילה'12-10ווב501
0626.1284.02תרגיל מבוא לתרבות אנגליה
סמ' א'תרגילג'14-12רוזנברג205
קורסי תיאוריה
0626.1250.01מבוא לתיאוריה
ד"ר שרון זיסר שירליסמ' א'שו"תא'12-10ווב001
ד'12-10רוזנברג001
0626.1290.01תרגיל מבוא לתיאוריה
סמ' א'תרגילב'16-14ווב301
0626.1290.02תרגיל מבוא לתיאוריה
סמ' א'תרגילה'18-16ווב501
0626.1217.01נתוח שירה
ד"ר קרן אלקלעי גוטסמ' א'שו"תב'12-10ווב001
ה'12-10ווב001
0626.1216.01תרגיל ניתוח שירה
סמ' א'תרגילג'12-10רוזנברג106
0626.1216.02תרגיל ניתוח שירה
סמ' א'תרגילה'14-12רוזנברג105
קורסים מתקדמים
מסגרת 121
0626.2315.01שירה רומנטית
ד"ר עידית אלפנדריסמ' א'שו"תב'14-12רוזנברג104
ה'14-12רוזנברג107
0626.2087.01סיפורת פוסט-מודרנית
גב' יעל מאוררסמ' א'שו"תג'18-16רוזנברג205
0626.2074.01סיפורת לפני מלחמת האזרחים
ד"ר מלאת שמירסמ' א'שו"תב'12-10רקנאטי301
ה'12-10רוזנברג105
0626.2194.01הנובלה הויקטוריאנית
ד"ר אילנה גומלסמ' א'שו"תד'18-16רוזנברג002
א'18-16רוזנברג001
0626.2173.01מילה ומראה
גב' סוניה וינרסמ' א'שו"תג'12-10רוזנברג205
0626.2099.01דרמה יעקובינית
גב' לינדה שטרייטסמ' א'שו"תד'12-10גילמן280
0626.2083.01מיקום בספרות אמריקנית מודרנית
פרופ' חנה וירט נשרסמ' א'שו"תב'12-10ווב102
ה'12-10ווב103
0626.2079.01המאה ה-18 המאה הארוכה
דר ארין הנריקסוןסמ' א'שו"תא'16-14ווב103
ד'16-14רוזנברג002
סמינריונים לתואר ראשון
מסגרת 122
0626.3060.01שירה דקדנטית
ד"ר קרן אלקלעי גוטסמ' א'סמינרב'16-14ווב501
ה'16-14ווב501
0626.3068.01יוצרות אמריקניות אחרי מלחע"2
ד"ר הדה בן בסטסמ' א'סמינרב'14-12רוזנברג001
ה'14-12ווב102
0626.3048.01מדע בדיוני
ד"ר אילנה גומלסמ' א'סמינרא'14-12רוזנברג106
ד'14-12רוזנברג106
סמינריונים לתואר שני
מסגרת 620
0626.4240.01זהות קנדית- מיגדרית, לאומית, תרבותית
ד"ר הדה בן בסטסמ' א'סמינרב'10-8ווב501
ה'10-8ווב501
0626.4290.01לאקאן ומונטרליי
ד"ר שרון זיסר שירליסמ' א'סמינרא'10-8ווב501
ד'10-8ווב501
0626.4079.01אוטוביוגרפיה יהודית-אמריקנית
פרופ' חנה וירט נשרסמ' א'סמינרב'16-14ווב101
0626.4656.01סיפורת של גבריות
ד"ר מלאת שמירסמ' א'סמינרב'14-12ווב301
ה'14-12ווב301
סמסטר ב'
תכנית הכתיבה
0626.1122.02חיבור
גב' אנה קיסין-שכטרסמ' ב'שו"תא'20-18ווב501
ד'20-18ווב501
0626.2064.04פרוסמינר בספרות
גב' הלן כצנלסוןסמ' ב'פרו"סב'10-8ווב102
ה'10-8ווב102
0626.2064.05פרוסמינר בספרות
גב' אנה קיסין-שכטרסמ' ב'פרו"סא'18-16ווב101
ד'18-16ווב101
0626.2064.06פרוסמינר בספרות
גב' הלן כצנלסוןסמ' ב'פרו"סב'12-10ווב501
ה'12-10ווב101
קורסי בסיס
מסגרת 120
0626.1500.01מבוא לתרבות אמריקה
ד"ר הדה בן בסטסמ' ב'שו"תב'14-12ווב001
ה'14-12ווב001
0626.1515.01תרגיל מבוא לתרבות אמריקה
סמ' ב'תרגילג'14-12ווב101
0626.1515.02תרגיל מבוא לתרבות אמריקה
סמ' ב'תרגילב'16-14ווב101
קורסי תיאוריה
מסגרת 120
0626.1208.01ניתוח סיפורת
פרופ' חנה וירט נשרסמ' ב'שו"תב'12-10ווב001
ה'12-10ווב001
0626.1212.01תרגיל ניתוח סיפורת
סמ' ב'תרגילג'12-10ווב101
0626.1212.02תרגיל ניתוח סיפורת
סמ' ב'תרגילג'14-12ווב105
0626.1220.01שקספיר
גב' לינדה שטרייטסמ' ב'שו"תא'12-10ווב001
ד'12-10ווב001
קורסים מתקדמים
0626.2161.01מפלצות,מיתוסים ומיסתורין בימי-הביניים
דר ארין הנריקסוןסמ' ב'שו"תא'12-10ווב103
ד'12-10גילמן221
0626.2182.01נרטיבים של הנפש
ד"ר שרון זיסר שירליסמ' ב'שו"תא'10-8ווב103
ד'10-8ווב103
0626.2081.01דיקנס
גב' בנזימן גליהסמ' ב'ק"מג'12-10רוזנברג002
0626.2240.01מיקצב וריתמוס בשירה
מר טרטקובסקי רועיסמ' ב'ק"מג'12-10ווב105
0626.2198.01שירה אמריקנית עכשווית
ד"ר קרן אלקלעי גוטסמ' ב'שו"תב'12-10רוזנברג205
ה'12-10רוזנברג205
0626.2184.01סיפורת אמריקנית מוקדמת
ד"ר הדה בן בסטסמ' ב'שו"תב'10-8ווב103
ה'10-8ווב103
0626.2179.01ג'ין אוסטין ויוצרות בדורה
גב' אמי גרנאיסמ' ב'ק"מג'14-12רוזנברג106
ה'14-12רוזנברג106
0626.2103.01מילטון
דר' מרים באוםסמ' ב'שו"תג'14-12רוזנברג002
0626.2165.01סיפורי אגדות
דר' מרים באוםסמ' ב'שו"תג'16-14ווב103
0626.2162.01ספרות הרינסאנס
גב' אנה קיסין-שכטרסמ' ב'שו"תא'16-14ווב501
ד'16-14ווב501
סמינריונים לתואר ראשון
מסגרת 122
0626.3075.01הדמיון ברינסאנס-עולם וצורות אידאליים
דר ארין הנריקסוןסמ' ב'סמינרא'16-14ווב103
ד'16-14רוזנברג106
0626.3052.01רומן החניכה הנשי
ד"ר מלאת שמירסמ' ב'סמינרב'12-10ווב102
ה'12-10רוזנברג106
0626.3110.01פרברסיה בפסיכואנליזה\ ספרות ואמנות
ד"ר שרון זיסר שירליסמ' ב'סמינרא'12-10ווב501
ד'12-10ווב501
סמינריונים לתואר שני
מסגרת 620
0626.4670.01הספרות והעיר
ד"ר אילנה גומלסמ' ב'סמינרא'18-16ווב501
ד'18-16ווב501
0626.4680.01תרגום תרבויות -כתיבה יהודית-אמריקנית
פרופ' חנה וירט נשרסמ' ב'סמינרב'16-14ווב501
0626.4218.01שירה ותרבות פופולרית
ד"ר קרן אלקלעי גוטסמ' ב'סמינרב'18-16ווב501
ה'18-16ווב501
0626.4672.01אורינטליזם בספרות אמריקנית
ד"ר מלאת שמירסמ' ב'סמינרב'14-12ווב401
ה'14-12ווב501