מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.3068  יוצרות אמריקניות אחרי מלחמת העולם ה-2 AMERICAN WOMEN WRITERS AFTER WW II
ד"ר הדה בן-בסט BEN-BASSAT, Dr. HEDDAסמינר ב"א
This seminar examines fiction written by American women writers in the second part of the 20th century. Their fiction reflects the diversity inherent in the contemporary scene of cultural pluralism. We will examine their differences of race ethnicity regional affiliation, as well elements they share as Americans and as Women. Our reading will include texts by Flannery O’Connor, Grace Paley, Alice Walker, Bharati Mukherjee
הערות: סמסטר א'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.