מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.2173  מילה ומראה Word and Vision
גב' סוניה וינר Sonia Weinerשו"ת
This course will examine the various ways in which visual and verbal texts interact. We will discuss texts that combine between visual images and the narrative mode in the form of collaborations between photographers and writers, as well as independent explorations of the two medium by a single author. In addition, the course will discuss texts which introduce descriptions of photographs (prose photos) into a narrative and consider the manner in which they influence the flow of the narrative and impact the reader on multiple levels.


הקורס יבחן את ריבוי הדרכים בהם טקסטים ויזואליים וורבאליים מתקשרים. נדון בטקסטים המשלבים בין תצלום לבין סיפורת דרך יצירות משותפות של צלמים וסופרים וכן דרך אבחונים של הנושא על ידי יוצר בודד. בנוסף, נתייחס לטקסטים שמשלבים תיאורי צילום (צילום פרוזה) בתוך טקסט נאראטיבי ונבדוק כיצד מהלך זה משפיע על מהלך הנרטיב ועל תגובת הקורא.
הערות: סמסטר א'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 24/02/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 14/06/2006 בשעה 18:00