מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.2099  דרמה יעקובינית JACOBEAN DRAMA
גב' לינדה שטרייט LINDA STREITשו"ת
A cultural and dramatic survey of the Jacobean period, in which the plays, playhouses and childrens’ companies are contextualised within James’s decadent court and the growth of capitalism. An examination of the development of menace and savagery, and how various genres responded to the deepening National disillusion, reflected by verbal cruelty (in City Comedy) to mental cruelty (in tragicomedy) to physical debauchery and death (in tragedy).

Texts
Ben Jonson, Volpone
John Marston, The Malcontent
John Webster, The Duchess of Malfi
Thomas Middleton, The Changeling

Requirements: one short home assignment, mid and final examination.

הערות: סמסטר א'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' יתקיים ביום 27/02/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר א' יתקיים ביום 31/03/2006 בשעה 9:00