מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.3060  שירה דקדנטית DECADENCE
ד"ר קרן אלקלעי-גוט DR. KAREN ALKALAY-GUTסמינר ב"א
This seminar will examine the poetry of the late Victorian period, tracing the development of the spirit of decadence from Tennyson, Browning, Rossetti and Swinburne to Oscar Wilde and William ButlerYeats.


TEXTS: on Virtual Site


COURSE REQUIREMENTS

Grades will be determined by 3 brief class reports, to be submitted as 1 page summaries, 3 one page responses to the reading of the class (due on day of class assignment) one 2-page evaluations of texts, following discussions with instructor, to determine the final 14 page final paper. Active class participation is required.

הערות: סמסטר א'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.