מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.2165  סיפורי אגדות Fairy Tales
ד"ר מירי באום Miri Tashma-Baumשו"ת
In this course we will examine the fascinating genre of the fairy tale. We will begin with its folklore roots and proceed to examine the most famous fairy tales past and present, and the genre as a whole, from varying perspectives: historical, psychoanalytical, structuralist, feminist and socialist. We will see how different viewpoints lead to very different, often diametrically-opposed judgments of the nature, value and influence of fairy tales.

הערות: סמסטר ב'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 29/06/2006 בשעה 12:30
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 13/08/2006 בשעה 12:30