מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.2198  שירה אמריקנית עכשוית MODERN AMERICAN POETRY
ד"ר קרן אלקלעי-גוט DR. KAREN ALKALAY-GUTשו"ת
This course will begin with a background survey of nineteenth century poetic influences, including Walt Whitman, Emily Dickinson, and Edgar Allen Poe, then the major influences in modern American poetry, including William Carlos Williams, Ezra Pound, Hilda Doolittle, Elizabeth Bishop, Robert Lowell, Langston Hughes and e. e. cummings. We will progress to Sylvia Plath, Anne Sexton, Jack Kerouac, Frank O'Hara, Allen Ginsberg, Charles Bukowski, then proceed to ‘classic’ contemporary poets such as Galway Kinnell, Sharon Olds, Louise Gluck, Mark Strand, Robert Haas, Charles Bernstein, Alicia Ostriker and others.

Reading: Virtual Site

COURSE REQUIREMENTS:
Midsemester Examination, Paper, Final Examination
הערות: סמסטר ב'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 12/07/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 17/08/2006 בשעה 9:00