מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.1500  מבוא לתרבות אמריקה Introduction to American Culture
ד"ר הדה בן-בסט HEDDA Dr. BEN-BASSATשו"ת
The purpose of this course is to examine the development of a distinct American cultural discourse from the Colonial period to the 20th century. The texts read in class offer a variety of genres and voices representing the different facets of American cultural production.


TEXTS: The Norton Anthology of American Literature, Shorter Sixth edition.

Hawthorne, Nathaniel. The Scarlet Letter
Twain, Mark. The Adventures of Huckleberry Finn
Melville, Herman. Benito Cereno

WRITTEN ASSIGNMENTS: Midterm and final exams.
הערות: סמסטר ב'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 28/06/2006 בשעה 16:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 01/08/2006 בשעה 9:00