מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.4680  תרגום תרבויות Cross-Cultural Translation in Jewish American Literature
פרופ' חנה וירט נשר Professor Hana Wirth-Nesherסמינר מ"א
How do works of Jewish American writers serve as sites of cross cultural translation? We will discuss the artistic strategies and cultural dynamics of texts that mediate between cultures in terms of language, religion, and ethnicity. Readings will be drawn from Sholem Aleichem, Sholem Asch, Lamed Shapiro, and Isaac Bashevis Singer (Yiddish writers in English translation), and Saul Bellow, Cynthia Ozick, Grace Paley, Allen Gisnberg, Aryeh Lev Stollman, and others.
הערות: סמסטר ב'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.