מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.2184  סיפורת אמריקנית מוקדמת EARLY AMERICAN FICTION
ד"ר הדה בן-בסט BEN-BASSAT, Dr. HEDDAשו"ת
This course aims to examine American literary production from the establishment of the Republic in the last quarter of the eighteenth century to the Civil War. The course will explore the emergence of a distinct American literary tradition, which reflects aspects of the inherent American ideology, as well as the particular aesthetic and socio/political discourse of the time. Our reading will include fiction by Charles Brockden Brown, Washington Irving, Nathaniel Hawthorne, Herbert Melville, Harriet Beecher Stowe.
הערות: סמסטר ב'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' יתקיים ביום 14/07/2006 בשעה 9:00
מועד ב' של סמסטר ב' יתקיים ביום 16/08/2006 בשעה 9:00