מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.4672  אורינטליזם בספרות אמריקנית AMERICAN ORIENTALISM
ד"ר מלאת שמיר SHAMIR, Dr. Miletteסמינר מ"א
This seminar will trace the representation of the "orient" in America, and the influence of the "Near East" on the development of American culture, from the 18th to the early-20th century. Among topics covered: Puritan typology and Christian Hebraism, 19th century travelers to the Near East, representations of Arabs and Islam in American literature, Protestant imaginings of the Holy Land, and Hollywood's early treatment of the Middle East.
REQUIREMENTS: active participation, preparation of critical questions, two short reports, a referat paper.
הערות: סמסטר ב'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר ב' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.