מעודכן ליום שני 3 ביולי 2006

0626.4240  זהות קנדית, מיגדרית תרבותית ENGENDERING CANADIAN IDENTITY
ד"ר הדה בן-בסט HEDDA Dr. BEN-BASSATסמינר מ"א
Canada has been defined as a country of multiple borderlines - geographical, sociopolitical and cultural. The course aims to explore these borderlines as contributing to the structuring of Canadian selfhood. We will focus on texts by women writers of the post WWII era, among them Margaret Laurence, Margaret Atwood Joy Kogawa, Alice Munro and Dionne Brand in the attempt to understand the relation between the search for a distinctive Canadian national and cultural self-image and the revisioning of female selfhood.
הערות: סמסטר א'
מועדי הבחינות:
מועד א' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.
מועד ב' של סמסטר א' הוא בחינת-בית או עבודה שלא נקבע עבורה תאריך.